Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

TANITIM

Donanımlı akademik kadrosu, modern imkanlara sahip derslikleri, uygulama ve araştırma laboratuvarları ile günümüz dünyasının ihtiyacı olan ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği dizayn etme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmak ve bunları hayata geçirmeyi kendine temel amaç edinen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2009/14681 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Fakültemiz Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Bu Bölümlerin yanı sıra  Mimarlık Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri fakültemiz bünyesinde açılmıştır. Alt yapı ve personel ihtiyacı  çalışmaları tamamlandığı takdirde  bu bölümlerimize de öğrenci alınması planlanmaktadır.  Fakültemizde halen 975 Lisans öğrencisi, 71 Yüksek Lisans öğrencisi ve 6 Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 1046 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemizde öğrenim süresi dört yıl olup, öğrenciler isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedir. Fakültemiz hali hazırda 49 öğretim elemanı ve 13 idari personel ile hizmet vermektedir. Fakültemiz, 10.600 m² eğitim binası (Zemin + 4 kat) , 2250 m²  Dekanlık binası olmak üzere toplam 12.850 m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca Fakültemize yaklaşık 7.000 m² ek bina yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Sürekli kendini yenileyen ve büyüyen Fakültemiz, ülkemiz ve bölgemiz sanayi işletmeleri için büyük önem taşımaktadır. Fakültemizde SANTEZ, TÜBİTAK, DPT, üniversite ve sanayi kuruluşlarının desteklediği çok sayıda araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde kuruluşu devam eden teknopark ve merkezi araştırma laboratuarı Fakültemizin büyümesi ve gelişmesine büyük ivme kazandıracaktır.

Eğitim-öğretim altyapımız ve mezunlarımızın sahip olduğu iş olanakları fakültemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bütün Türkiye’den öğrenci çeken Fakültemizde hedefimiz öğrencilerimizi sadece teknoloji ile ilgilenen kişiler olarak değil, sosyal, kültürel yönden gelişmiş, özgüveni yüksek, yenilikçi bireyler olarak yetiştirmektir. 

TARİHÇE

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nca 2809 sayılı Kanunun ek 30' ncu maddesine göre 16/02/2009 tarihinde kararlaştırılmış olup, 13/03/2009 tarihinde 27168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında Türkiye’de ve Dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.

MİSYON

Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği dizayn etme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmak ve bunları hayata geçirmektir.