Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
 
Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Öğretime başladığı tarihten itibaren uyguladığı “Geleceğe Şekil Verecek Nitelikli ve Çok Yönlü Öğretmenleri Yetiştirme” politikasıyla, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi her geçen gün hızla gelişmekte ve bölgesinin parlayan yıldızı olma, yolunda hızla ilerlemektedir. 10 yıl içerisinde bulunduğu çevrenin en çok tercih edilen fakültelerinden birisi olma durumuna gelmiştir. Eğitim Fakültelerinin en önemli rolü öğretmen yetiştirmektir. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak yaratıcı, coşkulu, meraklı, evrensel becerilerle donanmış, çok yönlü, bireyi anlayabilen, insana değer veren milletin ve devletin varlığını ve bütünlüğünü her şeyin üstünde gören ve savunan bireylerin yetiştirilmesinde birer öncü olacak eğitimcilerin yetiştirilmesinin hayati bir görev olduğu prensibiyle öğretmen yetiştirmekteyiz.


Tarihçe


Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.08.1999 tarihli ve 22616 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26.08.1999 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak kurulmuştur.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.07.2000 tarih ve 1494/15785 sayılı yazısına istinaden; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programının faaliyete geçirilmesin 2000-2001 öğretim yılında 20 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 11.07.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.

 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programına 2001-2002 öğretim yılında 80 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 10.04.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca, söz konusu programa 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.03.2002 tarih ve 567/5953 sayılı yazısına istinaden, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına 2002-2003 öğretim yılında 25 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 18.03.2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve 010418 sayılı yazısına istinaden, Resim-İş Öğretmenliği Programına 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınması, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği İkinci Öğretim Programı açılması ve 25 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.04.2006 tarih ve 1159/008781 sayılı yazısına istinaden, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalına 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınması, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı) 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınması, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 tarih ve 3810/028142 sayılı yazısına istinaden, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ek yerleştirme ile İkinci Öğretim Programına 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.04.2009 tarih ve 1925/012569 sayılı yazısına istinaden, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği’ne 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim programına 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve 3056 sayılı yazısına istinaden,Türkçe Eğitimi Bölümü  Türkçe Öğretmenliği’ne 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Fiziki Mekan Durumu

2014-2015 öğretim yılında kullanılması planlanan yeni Eğitim Fakültesi Binası bodrum kat da dahil olmak üzere 4 katlıdır. Fakülte Binasında 34 adet derslik, 2 amfi, 10 laboratuvar, 3 adet salon, 5 adet atölye, 4 adet psikolojik danışma odası, 4 adet seminer odası ve kantinden oluşmaktadır. Ayrıca öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için çeşitli büyüklüklerde 62 adet oda mevcuttur. 

Eğitim

Eğitim süresi 4 yıl olup alanla ilgili fakültede yapılan eğitim ve öğretimin yanında öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri uygulamalı olarak da Tokat merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda eğitim-öğretim yılı içinde verilmektedir.

İş olanakları

Fakülte mezunları Sınıf Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Türkçe Öğretmeni, Bilgisayar Öğretmeni, İlköğretim Matematik Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul ve ortaokullara öğretmen olarak atanmaktadır.