Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Fakültemiz, ülke geleceğine katkı sağlamak ve ülke ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli elemanlar yetiştirmek amacıyla, 43 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 35 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Fakültemizde tüm bölümlerde öğrenim süresi dört yıldır. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi alabilmektedirler. Fakültemiz mezunları, özel ve kamu sektöründe kaymakam, idari hakim, meslek elemanı, müfettiş, uzman, kontrolör vb. olarak çalışmanın yanı sıra, serbest piyasada serbest muhasebeci, denetmen, mali müşavir vb. olarak da görev yapabilmektedirler.

 

Fakültemizin misyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde tercih edilen, seçkin ve ulusal/uluslararası düzeyde tanınmış eğitim kurumlarından biri olmaktır. Bunun yanı sıra, bulunduğu bölgenin ve genel olarak ülkemizin karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm aramak, eğitim-öğretim sürecinde etik ilkelere sadık kalmak, ekip çalışmasını teşvik etmek ve öğrenim çıktılarını etkileşimli bir biçimde öğrenciler ve diğer paydaşlarla paylaşmak da fakültemizin misyonunun birer parçasıdır.   

   

Sizlere yaratıcı düşünme, inisiyatif alma ve sorun çözebilme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırma amacı doğrultusunda nitelikli yüksek öğrenim hizmeti sunmak en büyük hedefimizdir.. Ayrıca fakültemiz, ülke içi ve dışındaki akademik ve bilimsel gelişmeler ile yenilikleri takip ederek, bunlardan derslerde ve müfredat programında aktif biçimde yararlanmayı da vizyonunun ayrılmaz bir parçası saymaktadır.   

 

Mutlu ve başarılı bir hayat geçirmenizi dilerim.


Prof. Dr. Salih Barışık

Dekan