Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
 
Fen - Edebiyat Fakültesi

1992 yılında kurulan Fakültemiz 1993-1994 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Fakültemizde Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, İstatistik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Sosyoloji bölümleri açık olup Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülen bütün bölümlerimizde II. öğretim yapılmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi, çok yönlü ve disiplinler arası bütünleşmeyi hedefleyen bir eğitim-öğretim kurumu olarak son derece donanımlı bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Fen Edebiyat Fakültemiz kuruluşundan bugüne çağdaş ve bilimsel ilkeler çerçevesinde düşünen, evrensel düzeye yükselecek yeni fikirler üretebilen, kendisine ve çevresine katkıda bulunmayı amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için her bir öğrencimizin en üst bilgi ve donanıma sahip olması gerekliliği gerçeğinden yola çıkarak edinilen bilgi ve tecrübelerin başkalarına aktarılabilme becerilerinin geliştirilmesini de esas almaktayız.

Fakültemizde, Fen ve Sosyal Bilimleri eğitimi bir arada yapılmakta, dolayısıyla beşeri ve tabii bilimlerin karşılıklı etkileşimine imkân tanınmaktadır. Bu yolla bilimsel yolda ilerlemeyi sürdürürken sosyal ve kültürel değerlerin araştırılıp öğrenilmesinde de önemli katkılar sağlayan Fakültemiz, ufukları geniş, dar kalıpları kıran ve çağdaş düşünceler ortaya koyabilen akademisyen ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ve sosyal bir zemin oluşturmaktadır.

Ayrıca, disiplinler arası çalışmaları desteklemek üzere, not ortalaması yüksek olan lisans öğrencilerine, iki ana dalda eğitim görmelerini sağlayan çift ana dal ve yan dal programları sunulmaktadır. Mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyenler için ilgili bölümlerin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri çerçevesinde açılmış yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz aldıkları pedagojik formasyonla birlikte Milli Eğitimde ve özel sektörde öğretmenlik yapabilmektedir. Bunun yanında birçok kamu ve özel kuruluşlarda iş bulmaktadırlar.