Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ 2+0+0 Zorunlu 4
ASBÖ103 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA 2+0+0 Zorunlu 4
DGR001 DEĞERLERİMİZ 2+0+0 Zorunlu 0
GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 3
GK103 YABANCI DİL 1 2+0+0 Zorunlu 3
GK105 TÜRK DİLİ 1 3+0+0 Zorunlu 5
GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
MB501 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
MB515 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ102 SİYASET BİLİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ104 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ106 SOS. ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ108 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 2+0+0 Zorunlu 4
GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
GK104 YABANCI DİL 2 2+0+0 Zorunlu 3
GK106 TÜRK DİLİ 2 3+0+0 Zorunlu 5
MB502 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
MB503 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ203 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME ÖĞRETİM YAK. 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ205 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ207 İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ209 ORTAÇAĞ TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 4
MB505 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MB506 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ201 MB SEÇMELİ DERSLER 1 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ203 GK SEÇMELİ DERSLER 1 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEÇ205 ALAN SEÇMELİ DERSLER 1 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ204 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ206 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLUM 2+0+0 Zorunlu 2
ASBÖ208 VATANDAŞLIK BİLGİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ210 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞ. 2+0+0 Zorunlu 2
GK900 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
MB504 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MB507 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ202 MB SEÇMELİ DERSLER 2 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ204 GK SEÇMELİ DERSLER 2 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEÇ206 ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ303 OSMANLI TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 4
ASBÖ305 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 4
ASBÖ307 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ I 3+0+0 Zorunlu 5
MB508 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖN. 2+0+0 Zorunlu 3
MB509 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ301 MB SEÇMELİ DERSLER 3 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ303 GK SEÇMELİ DERSLER 3 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEÇ305 ALAN SEÇMELİ DERSLER 3 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ304 OSMANLI TARİHİ 2 2+0+0 Zorunlu 4
ASBÖ306 SOS. BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT 2+0+0 Zorunlu 2
ASBÖ308 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ 2+0+0 Zorunlu 2
ASBÖ310 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ II 3+0+0 Zorunlu 5
MB510 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0+0 Zorunlu 3
MB511 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ302 MB SEÇMELİ DERSLER 4 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ304 GK SEÇMELİ DERSLER 4 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SEÇ306 ALAN SEÇMELİ DERSLER 4 1+4+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ403 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ405 SANAT VE MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ASBÖ407 MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ASBÖ409 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
MBSBÖ516 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2+6+0 Zorunlu 10
MB518 OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARI I 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ401 MB SEÇMELİ DERSLER 5 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ405 ALAN SEÇMELİ DERSLER 5 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ASBÖ404 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ406 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
ASBÖ408 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MBSBÖ517 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2+6+0 Zorunlu 10
MB513 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ402 MB SEÇMELİ DERSLER 6 2+0+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ404 ALAN SEÇMELİ DERSLER 6 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler