Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG1001 COĞRAFYAYA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
COG1003 KLİMATOLOJİ I 3+0+0 Zorunlu 4
COG1005 BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
COG1007 KARTOĞRAFYA 2+2+0 Zorunlu 4
COG1009 GENEL JEOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
COG1011 BİLİM FELSEFESİ VE TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 4
D0000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
D0000178 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+0+0 Zorunlu 2
D0000194 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC101 Yabancı Dil 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 34
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG1002 BÖLGESEL COĞRAFYA 3+0+0 Zorunlu 4
COG1004 KLİMATOLOJİ II 3+0+0 Zorunlu 4
COG1006 NÜFUS COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 4
COG1008 İSTATİSTİK 2+0+0 Zorunlu 4
COG1010 JEOMORFOLOJİ I 4+0+0 Zorunlu 5
D0000107 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
D0000179 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+0+0 Zorunlu 2
D0000195 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC102 Yabancı Dil 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2001 JEOMORFOLOJİ II 4+0+0 Zorunlu 6
COG2003 EKONOMİK COĞRAFYA I 3+0+0 Zorunlu 4
COG2005 KIRSAL YERLEŞMLER COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 4
COG2007 BİYOCOĞRAFYA 3+0+0 Zorunlu 5
COG2009 DOĞAL KAYNAKLAR VE KORUNMASI 3+0+0 Zorunlu 4
COG2011 ENERJİ KAYNAKLARI COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ201 SEÇ.ÜNİV.DERSLERİ 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2002 TOPRAK COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 5
COG2004 EKONOMİK COĞRAFYA II 3+0+0 Zorunlu 4
COG2006 ŞEHİR COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 4
COG2008 KÜLTÜREL COĞRAFYA 3+0+0 Zorunlu 4
COG2010 ULAŞIM COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 4
COG2012 HİDROGRAFYA 2+0+0 Zorunlu 3
COG2014 COĞRAFİ ARAŞTIRMA YÖNT. VE TEKNİKLERİ 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ202 SEÇ.ÜNİV DERSLERİ 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3001 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI I 3+0+0 Zorunlu 5
COG3003 SİYASİ COĞRAFYA 3+0+0 Zorunlu 5
COG3005 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ301 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3002 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II 3+0+0 Zorunlu 5
COG3004 TURİZM COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 5
COG3006 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ302 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4001 TÜRKİYE KIYI BÖLGELERİ 4+0+0 Zorunlu 6
COG4003 BİTİRME ÇALIŞMASI I 3+0+0 Zorunlu 4
COG4005 HAVZA YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ401 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4002 TÜRKİYE İÇ BÖLGELERİ 4+0+0 Zorunlu 6
COG4004 BİTİRME ÇALIŞMASI II 3+0+0 Zorunlu 4
COG4006 UZAKTAN ALGILAMA 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ402 SEÇMELİ DERSLER 3+0+0 Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler