Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Yaşlı Bakımı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
D0000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
D0000194 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
YB1001 ANATOMİ 3+0+0 Zorunlu 5
YB1003 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
YB1005 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
YB1007 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK 2+0+0 Zorunlu 2
YB1009 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1+0 Zorunlu 3
YB1011 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I 3+2+0 Zorunlu 6
[G] ZSEC101 ZORUNLU SECMELI YABANCIL DIL 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
D0000107 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
D0000195 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
YB1002 FARMAKOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
YB1004 GENEL İLETİŞİM 2+0+0 Zorunlu 2
YB1006 BESLENME İLKELERİ 2+0+0 Zorunlu 2
YB1008 TEMEL GERENTOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
YB1010 TEMEL MİKROBİYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
YB1012 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II 3+2+0 Zorunlu 6
[G] ZSEC102 ZORUNLU SECMELI YABANCI DIL102 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YB2001 İLK YARDIM 2+0+0 Zorunlu 2
YB2003 HALK SAĞLIĞI 2+0+0 Zorunlu 4
YB2005 YARA BAKIMI 3+0+0 Zorunlu 4
YB2007 KRONİK HASTALIKLAR 2+0+0 Zorunlu 4
YB2009 MESLEKİ UYGULAMA I 0+8+0 Zorunlu 6
YB2011 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
YB2013 BULAŞICI HASTALIKLAR 2+0+0 Seçmeli 4
YB2015 PALYATİF BAK.VE YAŞAM SONU BAK. 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YB2002 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 2
YB2004 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
YB2006 SOSYAL VE FİZİKSEL REHABİLİTASYON 3+1+0 Zorunlu 4
YB2008 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 2+0+0 Zorunlu 4
YB2010 MESLEKİ UYGULAMA II 0+8+0 Zorunlu 6
YB2012 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
YB2014 EVDE BAK.HİZM.VE MEŞGULİYET TERAPİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
YB2016 UZUN DÖNEM BAK.HİZM.VE SAĞLIK EKON.YÖN. 2+1+0 Seçmeli 4
[G] SEÇ102 SEÇ.ÜNİV.DERSLERİ 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 32