Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
FTR101 ANATOMİ I 4+2+0 Zorunlu 6
FTR103 FİZYOLOJİ I 4+0+0 Zorunlu 6
FTR105 FİZİK 2+0+0 Zorunlu 3
FTR107 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK PRENSİPLER 2+0+0 Zorunlu 3
FTR109 BİYOKİMYA 2+0+0 Zorunlu 2
TBT101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI 2+0+0 Zorunlu 2
TD123 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEÇ101 YABANCI DİL 3+0+0 Seçmeli 3
[G] ZSECII101 ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER 0+2+0 Seçmeli 1
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ATA106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR102 ANATOMİ II 4+2+0 Zorunlu 6
FTR104 FİZYOLOJİ II 4+0+0 Zorunlu 6
FTR106 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 2+0+0 Zorunlu 2
FTR108 BESLENME 2+0+0 Zorunlu 2
FTR110 NORMAL MOTOR GELİŞİM 2+0+0 Zorunlu 2
FTR112 KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ 2+0+0 Zorunlu 3
TD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEÇ102 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2
[G] ZSEC102 ZORUNLU SEÇMELİ DERS 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR201 FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞ. 2+2+0 Zorunlu 4
FTR203 MANİPULATİF TEDAVİ I 2+2+0 Zorunlu 4
FTR205 ELEKTROTERAPİ I 2+1+0 Zorunlu 4
FTR207 ISI IŞIK VE HİDROTERAPİ 3+0+0 Zorunlu 4
FTR209 BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ I 2+0+0 Zorunlu 3
FTR211 PATOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
FTR213 DAHİLİ BİLİMLER 2+0+0 Zorunlu 2
FTR215 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SEÇ201 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR202 TEDAVİ HAREKETLERİ VE PRENSİPLERİ 2+2+0 Zorunlu 4
FTR204 MANİPULATİF TEDAVİ II 2+2+0 Zorunlu 4
FTR206 ELEKTROTERAPİ II 2+1+0 Zorunlu 4
FTR208 BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ II 2+0+0 Zorunlu 3
FTR210 EGZERSİZ FİZYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
FTR212 CERRAHİ BİLİMLER 2+0+0 Zorunlu 3
FTR214 YAZ STAJI I 0+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ202 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2
[G] SEÇ204 ÜNİV.SEÇ.DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I 2+2+0 Zorunlu 5
FTR303 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 2+1+0 Zorunlu 4
FTR305 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 2+2+0 Zorunlu 5
FTR307 PROTEZ VE REHABİLİTASYON 2+1+0 Zorunlu 4
FTR309 ORTEZ VE REHABİLİTASYON 2+1+0 Zorunlu 4
FTR311 İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ 2+1+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ301 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2
[G] SEÇ303 ÜNİV.SEÇ.DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR302 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 2+2+0 Zorunlu 5
FTR304 PULMONER REHABİLİTASYON 2+1+0 Zorunlu 4
FTR306 KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+1+0 Zorunlu 4
FTR308 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 2+2+0 Zorunlu 4
FTR310 SPORDA FİZYOTERAPİ 2+0+0 Zorunlu 2
FTR312 KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ 2+0+0 Zorunlu 2
FTR314 YAZ STAJI II 0+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ302 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR401 KLİNİK UYGULAMA I 0+20+0 Zorunlu 20
FTR403 FİZYOTERAPİDE ARAŞT. METODOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 2
FTR405 HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ 2+0+0 Zorunlu 2
FTR407 SEMİNER 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEÇ401 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FTR402 KLİNİK UYGULAMA II 0+20+0 Zorunlu 20
FTR404 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+0+0 Zorunlu 2
FTR406 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ402 SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler